Køb af service ydelser

  • Du har mulighed for at tilkøbe dig til ydelser der ikke omfatter din visitering.
  • Ledsagelse til evt. læge eller sygehus eller andet.
  • Ekstra rengøring.
  • Vinduespudsning.
  • Personlig pleje.
  • Indkøb.
  • Hjertestarter. Vi har hjertestarter med i alle 3 områder. Vi har modtaget undervisning og fået bevis på vores kunnen.

Husk det er fradragsberettiget at købe visse ydelser som f.eks. rengøring, vinduespudsning m.m. Læs mere her.